Not Alone รีวิวและภาพรวมของภาพยนตร์บ้านผีสิง

Alvin Ailey เป็นผู้บุกเบิกผู้บุกเบิกผู้ค้นพบความรอดผ่าน… Continue reading Not Alone รีวิวและภาพรวมของภาพยนตร์บ้านผีสิง

กระแสอยู่ตอนนี้ภาพยนตร์’Demon Slayer’

อย่างที่ใครๆ คาดหมายได้จากภาพยนตร์อนิเมะเกี่ยวกับการสัง… Continue reading กระแสอยู่ตอนนี้ภาพยนตร์’Demon Slayer’

tick,Tick Boom!ภาพยนตร์วัยรุ่นป่วนๆที่น่ารับชมในช่วงวันหยุด

เมื่อเขารู้ว่าเธอไม่ใช่ผู้โดยสารโดยสมัครใจในรถที่เธออยู… Continue reading tick,Tick Boom!ภาพยนตร์วัยรุ่นป่วนๆที่น่ารับชมในช่วงวันหยุด

Dune 2021 บทวิจารณ์ภาพยนตร์ที่น่าอ่าน

มีการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี เช่นเดียวกับตัวละคร Dr. Lie… Continue reading Dune 2021 บทวิจารณ์ภาพยนตร์ที่น่าอ่าน